Consiliul local ȘieuU.A.T. Șieu
Consilieri

actualizat la 09.11.2021

Nr.Nume, prenumeApartenența politică
01Ivan Mihai Pavel PSD Partidul Social Democrat
02Hăbălău Vasile PSD Partidul Social Democrat
03Chereja Aurel-Liviu ALDE Alianța Democraților și Liberalilor
04Gherman Alexandru ALDE Alianța Democraților și Liberalilor
05Pasc Dorel ALDE Alianța Democraților și Liberalilor
06Someșan Ioan Pro Romania Pro România
07Chereja Emil PNL Partidul Național Liberal
08Pasc Roxana Bianca PNL Partidul Național Liberal
09Mihalca Ioan PNL Partidul Național Liberal
10Uilean Grigore PNL Partidul Național Liberal

U.A.T. Șieu
Comisii de specialitate

ART. 124
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale din 30.01.2002, în vigoare de la 02 februarie 2002 până la 04 iulie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Codul administrativ din 03.07.2019

ComisieMembri
COMISIA DE VALIDARE -
COMISIA BUGET FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT -
COMISIA JURIDICĂ ȘI DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ -
COMISIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE -

U.A.T. Șieu, convocări ședințe.

Convocarea ședințelor consiliului local - Codul administrativ
ART. 134
Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
24.06.2020Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Șieu prin sistem electronic

U.A.T. Șieu, minute ședințe.

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.

DataDescriereFișier
28.09.2022Minuta ședinței ordinare din 28.09.2022
20.09.2022Minuta ședinței ordinare din 20.09.2022
22.08.2022Minuta ședinței ordinare din 12.08.2022
29.07.2022Minuta ședinței ordinare din 29.07.2022
30.06.2022Minuta ședinței ordinare din 30.06.2022
09.06.2022Minuta ședinței ordinare din 09.06.2022
29.04.2022Minuta ședinței ordinare din 29.04.2022
30.03.2022Minuta ședinței ordinare din 30.03.2022
28.02.2022Minuta ședinței ordinare din 28.02.2022
31.01.2022Minuta ședinței ordinare din 31.01.2022
12.05.2021Minuta ședinței ordinare din 12.05.2021
31.03.2021Minuta ședinței ordinare din 31.03.2021
26.02.2021Minuta ședinței ordinare din 26.02.2021
28.01.2021Minuta ședinței ordinare din 28.01.2021
22.10.2020Minuta ședinței extraordinare din 22.10.2021
25.09.2020Minuta ședinței ordinare din 25.09.2020
31.08.2020Minuta ședinței ordinare din 31.08.2020
22.07.2020Minuta ședinței ordinare din 22.07.2020
30.06.2020Minuta ședinței ordinare din 30.06.2020
28.05.2020Minuta ședinței ordinare din 28.05.2020
30.04.2020Minuta ședinței ordinare din 30.04.2020
31.01.2020Minuta ședinței ordinare din 31.01.2020
16.12.2019Minuta ședinței ordinare din 16.12.2019
28.11.2019Minuta ședinței ordinare din 28.11.2019

U.A.T. Șieu, rapoarte consilieri.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (**republicată**)
ART. 51
(4) Fiecare consilier local, precum și viceprimarul sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ConsilierDescriereAnFișier
Albuț Ioan (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Chereja Aurel-Liviu (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Chereja Emil (PNL)Raport de activitate2021
Gherman Alexandru (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Hăbălău Vasile (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Ivan Mihai-Pavel (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Mahalca Ion (PNL)Raport de activitate2021
Pașc Dorel (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Pașc Roxana-Bianca (PNL)Raport de activitate2021
Someșan Ioan (Alianța pentru Șieu)Raport de activitate2021
Uilean Grigore (PNL)Raport de activitate2021

Consiliul local Șieu - Regulament de organizare şi funcţionare

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Comuna Șieu, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul local – Comuna Șieu este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.
În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local.

DescriereFisierObservații
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Șieu (actualizat 2020) (45 pagini format PDF)

 

Contact:

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 10:00 (luni-vineri)
 • Viceprimar:
  8:00 - 10:00 (marți-vineri)
 • Secretar general U.A.T.:
  8:00 - 10:00 (luni, miercuri, vineri)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:30
 • Registratură
  8:00 - 16:30
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-260-159