Șieu Nagysajó Großschogen Alsósajó Gross-Schagen

Șieu, mai demult Șieul Mare, Șieul de Jos (în dialectul săsesc Griuszschogn, în germană Großschogen, Gross-Schogen, Gross-Schagen, în maghiară Nagysajó, Alsósajó) este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bistrița-Năsăud, România, formată din satele Ardan, Posmuș, Șieu (reședința) și Șoimuș. Se învecinează la nord cu comuna Cetate, la nord-vest cu comuna Budacu de Jos, la vest cu comuna Mărişelu, la sud cu judeţul Mureş, iar la est cu comuna Şieuţ. Șieul e atestat mai întâi cu nume de apă, în 1244 (Nagysajo, care înseamnă “râul sărat”), cu ocazia delimitării întinsului domeniu Goreni- Brâncovenești, iar ca localitate, în 1319, cu prilejul restituirii unor sate și moșii din domeniul consemnat sub numele de Nagosoyou și Nagsayou, adică Șieul Mare, de către regele Carol Robert de Anjou. Apare în registrul de dijme dintre 1332 –1337. Este consemnată parohia catolică a coloniștilor sași, alături de cea a românilor ortodocși.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
25.09.2023 ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI ȘIEU, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art. 480 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 144 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Funcția publică care va fi supusă transformării:
- Referent, clasa II, grad profesional Principal din cadrul COMPARTIMENTULUI IMPOZITE ȘI TAXE
( detalii în documentul atașat )
12.10.2022 Primăria comunei Șieu organizează în data de 14 noiembrie 2022, concurs de avansare în grad profesional a unui număr de 1 (una) funcție publică de execuție, după cum urmează:
25.07.2022 PRIMĂRIA COMUNEI ȘIEU, cu sediul în localitatea Șieu nr. 261 JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD organizează în data de 26 august 2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
05.11.2021 Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, str. Parcului, nr.52, județul Bistrița-Năsăud, organizează, în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a unei funcții contractuale de execuție, vacante, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
- un post - șofer utilaj (buldoexcavatorist) în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public al comunei Șieu
26.07.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 27 august 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
ID: 242203, Inspector, clasa I, grad profesionist debutant, Compartiment EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
12.04.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 17 mai 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Referent, clasa III, grad profesional asistent, COMPARTIMENT EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
12.04.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 17 MAI 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Referent, clasa III; grad profesional, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, ADMINISTRAȚIE, RESURSE UMANE ȘI MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
13.01.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 12 februarie 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
ID 242203, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE.
27.11.2020 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 29 decembrie 2020, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
ID post 210836, Referent, Clasa III, Grad profesional principal - Compartiment financiar contabil, administrație, resurse umane și monitorizarea procedurilor administrative.
12.04.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 17 mai 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Referent, clasa III, grad profesional asistent, COMPARTIMENT EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
26.10.2020 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatrea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 26 noiembrie 2020, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de . . . :
27.04.2020 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 30.05.2020, concurs de avansare în grad profesional a unui număr de 2 (două) funcții publice de execuție, după cum urmează:
09.12.2019 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.01.2020, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
03.12.2019 Primăria comunei Șieu, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs/examen în data de 06.01.2020, ora 10:00 și interviu în data de 13.01.2020 ora 10:00 pentru ocuparea unui post contractual de execuție pe durată nedeterminată, de REFERENT GRADUL II, STUDII MEDII
10.10.2019 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 11.11.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Programe și strategii


Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă instrumentul participativ care implică întreaga comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și sociale. De cele mai multe ori, o asemenea Strategie de Dezvoltare Locală este un demers pe termen scurt, mediu și lung, aceasta reprezentând o modalitate de protecție pentru viitorul comunității. De asemenea, trebuie menționat faptul că Strategia de Dezvoltare Locală este instrumentul principal pentru luarea unor decizii care au la bază evaluări anterioare cu caracter justificativ. Construirea acesteia se realizează cu ajutorul datelor colectate în teren și a analizei documentelor oficiale întemeiate de specialiștii din domenii diferite.

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020
Beneficiar: Primăria comunei Șieu, jud. Bistrița-Năsăud
Consultant: ANDERSSEN CONSULTING GROUP S.R.L.

Descarcă document (206 pag. format PDF)


 

 

Contact:

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 10:00 (luni-vineri)
 • Viceprimar:
  8:00 - 10:00 (marți-vineri)
 • Secretar general U.A.T.:
  8:00 - 10:00 (luni, miercuri, vineri)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:30
 • Registratură
  8:00 - 16:30
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-260-159