Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.

Actualizat la 08.11.2023 (indicatori trim. III 2023)

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2024 - - -
2023 -
2022 -
2021
2020
2019 - -

în curs de actualizare ...

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2021
DataDescriere documentAcces document
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Șieu, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare

 

Contact:

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 10:00 (luni-vineri)
 • Viceprimar:
  8:00 - 10:00 (marți-vineri)
 • Secretar general UAT:
  8:00 - 10:00 (luni, miercuri, vineri)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:30
 • Registratură
  8:00 - 16:30
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-260-159