Monitorul Oficial Local

(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


AnDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
31.01.2024Minuta ședinței ordinare din 31.01.2024
DataDescriereFișier
28.12.2023Minuta ședinței extraordinare din 28.12.2023
19.12.2023Minuta ședinței extraordinare din 19.12.2023
14.12.2023Minuta ședinței ordinare din 14.12.2023
21.11.2023Minuta ședinței ordinare din 21.11.2023
10.11.2023Minuta ședinței extraordinare din 10.11.2023
19.09.2023Minuta ședinței ordinare din 19.09.2023
25.08.2023Minuta ședinței extraordinare din 25.08.2023
09.08.2023Minuta ședinței ordinare din 09.08.2023
18.07.2023Minuta ședinței ordinare din 18.07.2023
30.06.2023Minuta ședinței ordinare din 30.06.2023
09.06.2023Minuta ședinței extraordinare din 09.06.2023
29.05.2023Minuta ședinței ordinare din 29.05.2023
20.04.2023Minuta ședinței ordinare din 20.04.2023
27.04.2022Minuta ședinței extraordinare din 27.04.2023
24.04.2023Minuta ședinței extraordinare din 24.04.2023
04.04.2023Minuta ședinței extraordinare din 04.04.2023
22.03.2023Minuta ședinței ordinare din 22.03.2023
28.02.2022Minuta ședinței ordinare din 28.02.2023
22.12.2022Minuta ședinței ordinare din 22.12.2022
13.12.2022Minuta ședinței extraordinare din 13.12.2022
29.11.2022Minuta ședinței ordinare din 29.11.2022
29.11.2022Minuta ședinței ordinare din 29.11.2022
29.11.2022Minuta ședinței ordinare din 29.11.2022
28.10.2022Minuta ședinței ordinare din 28.10.2022
28.09.2022Minuta ședinței ordinare din 28.09.2022
20.09.2022Minuta ședinței ordinare din 20.09.2022
22.08.2022Minuta ședinței ordinare din 12.08.2022
29.07.2022Minuta ședinței ordinare din 29.07.2022
30.06.2022Minuta ședinței ordinare din 30.06.2022
09.06.2022Minuta ședinței ordinare din 09.06.2022
29.04.2022Minuta ședinței ordinare din 29.04.2022
30.03.2022Minuta ședinței ordinare din 30.03.2022
28.02.2022Minuta ședinței ordinare din 28.02.2022
31.01.2022Minuta ședinței ordinare din 31.01.2022
25.11.2021Minuta ședinței ordinare din 25.11.2021
02.11.2021Minuta ședinței extraordinare din 02.11.2021
27.10.2021Minuta ședinței ordinare din 27.10.2021
23.09.2021Minuta ședinței ordinare din 23.09.2021
11.08.2021Minuta ședinței extraordinare din 11.08.2021
29.07.2021Minuta ședinței ordinare din 29.07.2021
12.07.2021Minuta ședinței extraordinare din 12.07.2021
30.06.2021Minuta ședinței ordinare din 30.06.2021
27.05.2021Minuta ședinței ordinare din 27.05.2021
12.05.2021Minuta ședinței ordinare din 12.05.2021
31.03.2021Minuta ședinței ordinare din 31.03.2021
26.02.2021Minuta ședinței ordinare din 26.02.2021
28.01.2021Minuta ședinței ordinare din 28.01.2021
22.10.2020Minuta ședinței extraordinare din 22.10.2021
25.09.2020Minuta ședinței ordinare din 25.09.2020
31.08.2020Minuta ședinței ordinare din 31.08.2020
22.07.2020Minuta ședinței ordinare din 22.07.2020
30.06.2020Minuta ședinței ordinare din 30.06.2020
28.05.2020Minuta ședinței ordinare din 28.05.2020
30.04.2020Minuta ședinței ordinare din 30.04.2020
31.01.2020Minuta ședinței ordinare din 31.01.2020
16.12.2019Minuta ședinței ordinare din 16.12.2019
28.11.2019Minuta ședinței ordinare din 28.11.2019

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


DataDescriereFișier
14.12.2023Proces verbal ședință ordinară
21.11.2023Proces verbal ședință ordinară
19.09.2023Proces verbal ședință ordinară
09.08.2023Proces verbal ședință ordinară
18.07.2023Proces verbal ședință ordinară
30.06.2023Proces verbal ședință ordinară
29.05.2023Proces verbal ședință ordinară
20.04.2023Proces verbal ședință ordinară
22.03.2023Proces verbal ședință ordinară
28.02.2023Proces verbal ședință ordinară
31.01.2023Proces verbal ședință ordinară
20.01.2023Proces verbal ședință ordinară
22.12.2022Proces verbal ședință ordinară
12.08.2022Proces verbal ședință ordinară
29.07.2022Proces verbal ședință ordinară
30.06.2022Proces verbal ședință ordinară
31.05.2022Proces verbal ședință ordinară
29.04.2022Proces verbal ședință ordinară
30.03.2022Proces verbal ședință ordinară
28.02.2022Proces verbal ședință ordinară
31.01.2022Proces verbal ședință ordinară
21.12.2021Proces verbal ședință ordinară
27.10.2021Proces verbal ședință ordinară (ON-LINE WhatsApp)
23.09.2021Proces verbal ședință ordinară
19.08.2021Proces verbal ședință ordinară
30.06.2021Proces verbal ședință ordinară
27.05.2021Proces verbal ședință ordinară
22.04.2021Proces verbal ședință ordinară
31.08.2020Proces verbal ședință ordinară
30.06.2020Proces verbal ședință ordinară
28.05.2020Proces verbal ședință ordinară
30.04.2020Proces verbal ședință ordinară
31.03.2020Proces verbal ședință ordinară
19.02.2020Proces verbal ședință ordinară
31.01.2020Proces verbal ședință ordinară

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.


DataPublicațieFișier
20.04.2023Astăzi 20.04.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DRĂGUȘ IOAN și a doamnei SUCIU MARIA
27.04.2022Astăzi 27.04.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului DOHOTAR VASILE și a doamnei BOR AURELIA-MĂDĂLINA

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
25.09.2023 ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI ȘIEU, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art. 480 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 144 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Funcția publică care va fi supusă transformării:
- Referent, clasa II, grad profesional Principal din cadrul COMPARTIMENTULUI IMPOZITE ȘI TAXE
( detalii în documentul atașat )
12.10.2022 Primăria comunei Șieu organizează în data de 14 noiembrie 2022, concurs de avansare în grad profesional a unui număr de 1 (una) funcție publică de execuție, după cum urmează:
25.07.2022 PRIMĂRIA COMUNEI ȘIEU, cu sediul în localitatea Șieu nr. 261 JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD organizează în data de 26 august 2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
05.11.2021 Comuna Șieu, cu sediul în Șieu, str. Parcului, nr.52, județul Bistrița-Năsăud, organizează, în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a unei funcții contractuale de execuție, vacante, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
- un post - șofer utilaj (buldoexcavatorist) în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public al comunei Șieu
26.07.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 27 august 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
ID: 242203, Inspector, clasa I, grad profesionist debutant, Compartiment EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
12.04.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 17 mai 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Referent, clasa III, grad profesional asistent, COMPARTIMENT EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
12.04.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 17 MAI 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Referent, clasa III; grad profesional, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, ADMINISTRAȚIE, RESURSE UMANE ȘI MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
13.01.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 12 februarie 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
ID 242203, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE.
27.11.2020 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 29 decembrie 2020, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
ID post 210836, Referent, Clasa III, Grad profesional principal - Compartiment financiar contabil, administrație, resurse umane și monitorizarea procedurilor administrative.
12.04.2021 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 17 mai 2021, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Referent, clasa III, grad profesional asistent, COMPARTIMENT EVIDENȚA AGRICOLĂ, CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, STARE CIVILĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
26.10.2020 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatrea Șieu nr.261 județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 26 noiembrie 2020, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de . . . :
27.04.2020 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 30.05.2020, concurs de avansare în grad profesional a unui număr de 2 (două) funcții publice de execuție, după cum urmează:
09.12.2019 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.01.2020, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
03.12.2019 Primăria comunei Șieu, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs/examen în data de 06.01.2020, ora 10:00 și interviu în data de 13.01.2020 ora 10:00 pentru ocuparea unui post contractual de execuție pe durată nedeterminată, de REFERENT GRADUL II, STUDII MEDII
10.10.2019 Primăria comunei Șieu, cu sediul în localitatea Șieu nr.261, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 11.11.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 14.12.2023
Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
Albuț Ioan
Cărbune Alina Viorica
Chereja Aurel Liviu
Chereja Emil
Chereja Ionel
Cifor Tiniș Ioan Sebastian
Gherman Alexandru
Gordon Toader
Hăbălău Vasile
Hîngan Emilian Ioan
Ivan Mihai Pavel
Mihalca Ioan
Negrea Viorela Laura
Pasc Dorel
Pasc Roxana Bianca
Sălăgean Andreea Liana
Someșan Ioan
Suciu Leontina
Suciu Monica Tunde
Uilian Grigore
Zbîncă Ludovica

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


DescriereFișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)